Roodbeen BV Groenvoorzieningen

Veelzijdig in groenvoorziening en cultuurtechnisch werk!

Natuurbeheer

Modern natuurbeheer heeft het behouden of terugbrengen van een bepaald type landschap tot doel. Door onder meer vernatting en verschraling van de bodem kan specifieke fauna en flora opnieuw opleven.

Lees meer

Groenvoorziening

Onderhoud van het openbaar groen en verhardingen. Een compleet pakket wordt geboden van maaien, snoeien, borstelen en schoffelen tot het onderhoud van bedrijfsterreinen

Lees meer

Duurzaam ondernemen

Duurzaam ondernemen = Verantwoording dragen voor maatschappelijke problemen. Bij onze bedrijfsvoering houden wij rekening met de effecten op medewerkers, milieu en maatschappij.

Lees meer

Roodbeen BV

Roodbeen BV is ruim 50 jaar actief in de groenvoorziening, cultuurtechniek en natuurbeheer. We zijn een echt familiebedrijf dat inmiddels door de derde generatie Roodbeen wordt gerund.

Activiteiten

Wij zijn actief in het uitvoeren van projecten in de groenvoorziening, cultuurtechniek en natuurbeheer. Ons uitgangspunt daarbij is een professionele aanpak die voldoet aan de wensen van onze opdrachtgevers. Onze kernwoorden zijn klantgerichtheid, flexibiliteit en vakkennis. Ons team heeft de vakkennis en werkervaring om in overleg met de opdrachtgever te komen tot het beste eindresultaat. Wij zijn gevestigd in Well (L) Noord-Limburg. Ons werkgebied strekt zicht uit over Limburg, Noord-Brabant, Gelderland en ten oosten van ons, in Duitsland.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Roodbeen BV streeft voortdurend naar een optimale balans tussen Mens, Milieu en Maatschappij. Aan de betrokkenheid en belangen van werknemer, klanten, leveranciers, maatschappelijke organisaties en andere belanghebbenden wordt grote waarde toegekend.

Wij vinden het belangrijk om op een maatschappelijk verantwoorde wijze te ondernemen. Daarom bieden we werkgelegenheid aan medewerkers met een afstand tot de reguliere arbeidsmarkt en zijn gecertificeerd voor Groenkeur groenvoorzieningen (ISO-9001), VCA** en de CO2 -prestatieladder niveau 3. We zijn ons ervan bewust dat de reductie van CO2 uitstoot een positief effect heeft op het milieu en hebben een CO2 reductie van 10% in 2019 t.o.v. 2014 als doel gesteld. Via deze website houden we u op de hoogte van de resultaten. Daarnaast kunt u voor meer informatie kijken op http://www.skao.nl/gecertificeerde-bedrijven?id=681.

Neem contact op:

Wij zijn gecertificeerd:

Wij zijn lid van:

Wij zijn een erkend leerbedrijf: