In ons werk streven wij voortdurend naar de optimale balans tussen mens, milieu en maatschappij.

Mens, milieu en maatschappij

Als onderdeel van het maatschappelijk verantwoord ondernemen, reiken wij mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een hand toe. Wij bieden ze een kans om te integreren in Roodbeen BV om ze zodoende deel uit te laten maken van de maatschappij. Steeds meer organisaties creëren kansen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, en Roodbeen BV draagt hier al jaren met veel toewijding aan bij.

Mens, milieu en maatschappij

Ook houden wij gedurende onze werkzaamheden zo veel mogelijk rekening met het milieu. Wij werken met duurzame materialen met een keurmerk. Ook houden wij rekening met de bijkomende reisafstanden naar een opdracht(gever).

Mens, milieu en maatschappij

Wij zijn een echt familiebedrijf en hechten veel waarde aan lokaal opgebouwde contacten. In ons werk komt de aandacht voor de nabije omgeving ook duidelijk naar voren. Wij betrekken graag lokale aannemers bij projecten en bundelen graag de krachten samen met ondernemers uit de buurt. Ook het verenigingsleven ondersteunen wij. Dit uit zich in het aanbieden van onze diensten en het sponsoren van clubs/bedrijven.

Neem contact op:

Wij zijn gecertificeerd:

Wij zijn lid van: