2014

Directeur Piet Roodbeen bereikt de pensioenleeftijd. Hij draagt zijn taken over aan zijn dochter Janet. Vanaf 2016 heeft zij de algehele leiding over Roodbeen BV. Zoon Rob is ook werkzaam binnen de uitvoerende tak van het bedrijf.

Vanaf 2010

Het belang van maatschappelijk verantwoord wordt steeds meer onderkend. Roodbeen BV vindt dit belangrijk en biedt vanaf 2012 werkgelegenheid aan medewerkers met een afstand tot de reguliere arbeidsmarkt. Daarnaast zijn we gecertificeerd voor de CO2-prestatieladder (niveau 3), Groenkeur groenvoorzieningen en VCA**.

Het machinepark wordt in deze jaren verder uitgebreid of er vindt een vervanging van machines plaats.

Jaren 2000

Ten behoeve van het maaiwerk bij verschillende gemeentes werden er twee maaizuigcombinaties aangeschaft. Het machinepark werd verder uitgebreid met twee rupsdumpers.

Eind jaren 90 kwam er steeds meer overlast van de eikenprocessierups in het zuiden des lands. Roodbeen BV hield zich eerst bezig met het opzuigen van de rupsenlarven. In de jaren 2000 kwam er een nieuwe bestrijdingsmethode. De eikenprocessierups werd bespoten met een biologisch bestrijdingsmiddel waardoor ze sterven voordat ze brandharen kunnen vormen.

1999

In 1999 moest Leo Roodbeen als gevolg van gezondheidsredenen zijn actieve loopbaan binnen Roodbeen BV beëindigen. Vanaf dat moment had Piet Roodbeen de algehele leiding over Roodbeen BV.

Jaren 90

In de jaren 90 ging Roodbeen BV zich meer specialiseren. Nieuwe ontwikkelingen en toepassing op machinegebied werden ingevoerd en toegepast. Hierdoor kwam een verbreding van het werkpakket.

De aandacht voor het milieu nam toe. Er werden minder bestrijdingsmiddelen gebruikt en verhardingen werden gereinigd met een onkruidborstel aan de herderarm. De eerste veegzuigcombinatie werd in gebruik genomen.

Het natuurbeheer in Nederland kreeg steeds meer opkomst. Voor de inrichting van natuurterreinen, plagwerkzaamheden en het aanleggen en opschonen van vennen werd de eerste rupskraan gekocht en een aantal kippers.

1990

In 1990 vestigt L. und P. Roodbeen GmbH zich in Kevelaer-Wetten te Duitsland. Er werd een mobiele verkleiningsmachine aangeschaft. Deze machine werd ingezet bij het verkleinen van grote hoeveelheden groenafval voor verschillende opdrachtgevers.

1987

Eind 1987 trad Thei Roodbeen uit de Firma Roodbeen en Zn en op 30 maart 1988 werd L. en P. Roodbeen BV opgericht.

Jaren 80

In 1980 wordt het bedrijf verhuisd naar de huidige bedrijfslocatie aan De Vissert in Well (L). Het bedrijf groeit. De projecten worden steeds groter. Hierdoor volgt er een groei in zowel de groep medewerkers als machines. Zo wordt de eerste loader en een mobiele kraan aangeschaft.

In 1987 werd er door de Fa. Roodbeen deelgenomen aan een groots opgezet bosbemestingsproefproject in de bossen rond Venray. Hieruit vloeiden verschillende bosbemestingsopdrachten in Nederland voort. Speciaal voor deze projecten werden twee bemestingsmachines gekocht in Duitsland.

Jaren 70

Kenmerkend voor de jaren 70 waren de uitbreiding van werkzaamheden. In deze periode kwamen ook de eerste medewerkers in dienst bij de firma. Ook begonnen de werkzaamheden in Duitsland. In eerste instantie werd er in Duitsland vooral klepelwerk uitgevoerd, maar al vrij snel kwam daar de aanleg van bergbeplantingen bij. Daarvoor ontwikkelde Piet Roodbeen zelf een plantmachine die geschikt was voor dit werk.

1967

In 1967 werd officieel De Firma Roodbeen ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. In deze beginjaren werd het aangenomen werk voornamelijk met de hulp van familie en bekenden uitgevoerd.

De beginjaren

In het begin van de jaren 60 werd de grondlegger van Roodbeen BV Thei Roodbeen benaderd door de toenmalige boswachter voor het uitslepen van geveld hout met zijn paard. Na overleg met zijn vrouw An besloot hij één dag per week hout te gaan uitslepen voor staatsbosbeheer. De overige dagen was hij werkzaam in zijn eigen landbouwbedrijf aan het Wolfsven te Well (L).

Het bleef niet lang bij één dag per week hout uitslepen. Toen de zonen van Dhr. Roodbeen, Leo en Piet, van school kwamen, gingen zij hun vader ook meehelpen met het uitslepen van hout. Hiermee werd de grondslag van het bedrijf gelegd. Het werk nam toe en er werd een tractor aangeschaft. Daarmee kon het hout worden uitgesleept en werden plantvoren getrokken. De aanschaf van een slagmaaier zorgde ervoor dat Roodbeen ook ging werken in opdracht van de gemeente Bergen.