Chopperen is een soort tussenvorm van maaien en plaggen. Bij plaggen wordt de hele plantengroei en dus ook de bovenste laag van de bodem verwijderd. Bij het chopperen wordt een stuk grond gemaaid en tegelijkertijd een gedeelte (enkele centimeters) van de humuslaag verwijderd. Dit heeft als resultaat een kale bodem met een humuslaagje variërend van nul tot enkele centimeters dikte. De wortels blijven bij het chopperen grotendeels onaangetast, waardoor nieuwe heidevegetatie zich weer kan ontwikkelen.

Choppermachine

Het chopperen gebeurt met een choppermachine, waarbij vrijkomende materialen tijdens de werkzaamheden direct worden opgevangen in een grote bak. Ook het afvoeren van de restmaterialen wordt dus door ons gedaan.

Twijfelt u welke manier van grondbewerking, chopperen, plaggen of maaien het beste en gewenste resultaat geeft voor uw grond? Roodbeen BV helpt u graag met het maken van de juiste beslissingen.

Neem contact op:

Wij zijn gecertificeerd:

Wij zijn lid van: