De Wet natuurbescherming regelt de bescherming van dier- en plantsoorten. Er zijn strikte regels verbonden aan het uitvoeren van werkzaamheden in gebieden met daarin beschermde flora en fauna. Om ervoor te zorgen dat niet bij alle werkzaamheden een ontheffing aangevraagd hoeft te worden, is het mogelijk om te werken volgens een gedragscode. Onze medewerkers zijn opgeleid om er zeker van te zijn dat de wet natuurbescherming en de gedragscodes goed worden nageleefd.

Neem contact op:

Wij zijn gecertificeerd: