Een plag is een uitgestoken zode met heide- of grasplanten in combinatie met beworteling. Bij het plaggen wordt de bovenste voedselrijke laag van de bodem verwijderd en afgevoerd. Wanneer het organische materiaal steeds opnieuw wordt verwijderd, krijgen typische pioniersoorten de juiste groeikansen.

Hoe werkt plaggen?

Het plaggen voeren wij machinaal uit op grote percelen en is een erg goede herstelmaatregel voor bijvoorbeeld sterk vergraste heideterreinen. Plaggen wordt voornamelijk gedaan ten behoeve van heideverjonging. Tijdens het plaggen worden de bovenlaag van het bodemprofiel, waarin zich veel voedingsstoffen bevinden, verwijderd. De zaadbanken van de heide en andere kenmerkende soorten ontwikkelen zich op de geplagde voedselarme grond tot structuurrijke heide. Indien er op de geplagde plekken geen zaadbanken meer aanwezig zijn, kan het verstrooien van heidemaaisel de vestiging van heideplanten bespoedigen.

Door te plaggen worden namelijk veel voedingsstoffen afgevoerd, waardoor planten die van voedselarme omstandigheden houden, weer de kans krijgen te gaan groeien.

Bij het plaggen zetten wij onze hydraulische graafmachine in. Deze heeft een rupsonderstel en is voorzien van een kantelbak. Als toevoeging op het plaggen, kunnen we de geplagde delen tevens bekalken. Deze handeling bevordert het heideherstel.

Project: Boshuizerberg

Project: Bemelerberg

Diverse projecten

Neem contact op:

Wij zijn gecertificeerd:

Wij zijn lid van: