Om het leefgebied van waterplanten en -dieren te vergroten, worden nieuwe watergangen aangelegd. Met behulp van onze (graaf)machines helpen wij u graag met de aanleg van vennen, poelen en watergangen. Ook het verwerken en/of afvoeren van afgegraven materiaal verzorgen wij voor u. Dit doen wij in eigen beheer met onze (rups)tractors met kippers of rupsdumpers.

Richtlijnen voor de aanleg van wateren

Voor de aanleg van wateren (bijvoorbeeld poelen en plassen) zijn diverse richtlijnen opgesteld. Bij de aanmaak van wateren houden wij rekening met deze richtlijnen die betrekking hebben op bijvoorbeeld de ligging en de inrichting van wateren.

Het opschonen van wateren

Wanneer een watergang al enige tijd in gebruik is, kan het na verloop van tijd dichtslibben door bladeren en ander organisch materiaal. Hierdoor ontstaat er een zogenaamde laag bagger die verwijderd dient te worden. Wij helpen u graag met het opschonen van dichtgeslibde vennen, poelen en watergangen.

Project: Rijsvennen ecologische verbinding met Mun

Project: Meerkoelen te Velden

Diverse projecten:

Neem contact op:

Wij zijn gecertificeerd:

Wij zijn lid van: