Roodbeen BV houdt zich al enkele jaren bezig met maatschappelijk verantwoord ondernemen. Wij zijn ons ervan bewust dat een reductie van de CO2-uitstoot een positief effect zal hebben op het milieu en zetten ons daarom in voor het terugdringen van de CO2-uitstoot. Roodbeen BV is gecertificeerd voor CO2-prestatieladder niveau 3.

Roodbeen BV heeft zich aangesloten bij SKAO (Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen) om op die manier kennis m.b.t. CO2 reductie op peil te houden en te vergroten. Zie www.skao.nl voor meer informatie. Tevens hebben we de afgelopen jaren reeds diverse acties in gang gezet om de uitstoot te reduceren, bijvoorbeeld door de inkoop van groene stroom, aanschaf van accu aangedreven machines en het gebruik van een additief voor diesel (X-mile).

Bent u benieuwd naar onze doelstellingen en reeds behaalde resultaten? We zetten ze graag voor u op een rijtje (klik om de link te openen)

Neem contact op:

Wij zijn gecertificeerd:

Wij zijn lid van: