Plaggen van heide

Het plaggen voeren wij machinaal uit op grote percelen en is een erg goede herstelmaatregel voor bijvoorbeeld sterk vergraste heideterreinen. Plaggen wordt voornamelijk gedaan ten…

Lees meer

Bosbouwwerkzaamheden

Roodbeen BV heeft een rijke historie in het bosbouwwerk. De eerste werkzaamheden van het bedrijf bestonden uit het vellings- en dunningswerk in de bossen. Door nieuwe …

Lees meer

Chopperen

Chopperen is een soort tussenvorm van maaien en plaggen. Bij plaggen wordt de hele plantengroei en dus ook de bovenste laag van de bodem verwijderd. Bij het chopperen wordt een stuk…

Lees meer

Aanleg en opschonen van wateren

Om het leefgebied van waterplanten en -dieren te vergroten, worden nieuwe watergangen aangelegd. Met behulp van onze (graaf)machines helpen wij u graag met de aanleg van…

Lees meer

Herstel van zandverstuivingen

Zandverstuivingen ontstaan door het verplaatsen van zand door de wind. De werking van de wind wordt versterkt door meer open ruimte te creëren. Door bomen en begroeiing te…

Lees meer

Herstel en plaatsen van rasters

Het plaatsen van rasters doen wij voornamelijk om de grazers binnen het begrazingsgebied te houden of om te verhinderen dat dieren de openbare weg op gaan. U heeft bij ons de…

Lees meer

Plaatsen van vee-/wildroosters

Wanneer u wilt voorkomen dat bepaalde diersoorten een gebied binnenkomen, of juist verlaten, kunt u ervoor kiezen om vee- of wildroosters te plaatsen. Door het aanleggen…

Lees meer

Aanleg van vlonderpaden en bruggen

Door binnen een gebied vlonderpaden aan te leggen, wordt het gebied toegankelijk voor bijvoorbeeld wandelaars. Bovendien is het een mooie inrichting voor het gebied en zorgt het…

Lees meer

Bestrijding eikenprocessierups

Indien in een gebied de eikenprocessierups aanwezig is, kan dit probleem het beste bestreden worden door een bedrijf dat hier ervaring mee heeft. Roodbeen BV bijvoorbeeld; wij…

Lees meer