Roodbeen BV,
veelzijdig in groenvoorziening en cultuurtechnisch werk

 

Roodbeen BV is al tientallen jaren werkzaam in de natuur. Wij zijn gespecialiseerd in het uitvoeren van projecten in de groenvoorziening, cultuurtechnische en natuurtechnische werken. Met vakmanschap en betrokkenheid van ons hele team en met specialistisch materieel voor de uitvoering. Voor nagenoeg elke klus in het groen hebben wij

 

machines ter beschikking.


Roodbeen BV streeft ernaar alle werkzaamheden op een veilige, vakkundige en correcte wijze uit te voeren, zodat een duurzame relatie met de opdrachtgever gewaarborgd is en zal blijven. Ons bedrijf is dan ook gecertificeerd volgens ISO-9001, groenkeur groenvoorzieningen en VCA**. 

 

 

Roodbeen BV streeft voortdurend naar een optimale balans tussen Mens, Milieu en Maatschappij. Aan de betrokkenheid en de belangen van werknemers, klanten, leveranciers, maatschappelijke organisaties en andere belanghebbenden wordt grote waarde toegekend. Roodbeen BV is zich ervan bewust dat de reductie van de CO2 uitstoot een positief effect heeft op het milieu en heeft CO2-prestatieladder niveau 3 met als doel een CO2 reductie van 10% in 2019 t.o.v. 2014. Voor meer informatie: http://www.skao.nl/gecertificeerde-bedrijven?id=681